Privātuma politika

Paviljons Ziedoņdārzs, SIA (turpmāk tekstā “Ziedoņdārzs”) rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, kad apmeklējat mājas lapu (www.ziedondarzs.lv) (turpmāk “mājas lapu”). Šī privātuma politika attiecas tieši uz Jums un Jūsu personas datiem, kurus nododat Ziedoņdārzam un turpinot lietot mājas lapu, Jūs piekrītat privātuma politikai. Ja tomēr nepiekrītat, aicinām Jūs neiesniegt savus personas datus vai neizmantot mājas lapu.

Kādus personas datus Ziedoņdārzs apkopo

Galvenokārt, Ziedoņdārzs apkalpo personas datus gadījumā, kad:
1) Jūs aizpildiet kontaktformu, kas ir atrodama mājas lapā. Kontaktforma sastāv no 3 sadaļām (vārds, e-pasts, telefona numurs un Jūsu ziņa);
2) Izmantojot sīkdatnes, kad apmeklējat mājas lapu.

Kādēļ šie personas dati tiek apkopoti

  • Vārds – šajā kontaktformas laukā varat norādīt tikai savu vārdu (uzvārdu norādīt nav obligāti). Šī informācija Ziedoņdārzam ir nepieciešama, lai spētu Jūs identificēt, kad atsūtat ziņu.

  • E-pasts – Ziedoņdārzam nepieciešams zināt Jūsu e-pasta adresi, lai spētu atbildēt uz Jūsu e-pastu.

  • Telefona numurs – ir nepieciešams, ja vēlaties, lai Ziedoņdārzs ar Jums sazinās telefoniski.

  • Temats – šī informācija Ziedoņdārzam ir nepieciešama, lai spētu saprast ziņas tematu.

  • Ziņojums – šī informācija Ziedoņdārzam ir nepieciešama, lai spētu saprast Jūsu jautājumus un vēlmes.

Sīkdatnes (`cookies` no angļu valodas)

   Tāpat kā citas vietnes arī mēs izmantojam sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli datu faili, kas ļauj mums nodrošināt jums ātrāku un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi. Kad jūs apmeklējat vai veicat saziņu mūsu tīmekļa vietnēs, pakalpojumu sadaļās, lietotnēs, rīkos vai tērzēšanas vietnēs, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, lai nodrošinātu jums labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi.

Parasti sīkdatnes nesatur nekādu informāciju, kas varētu identificēt lietotāju.​

Video noverošana (Paviljons Ziedoņdārzs, SIA - A.Čaka iela 100, Rīga)

Personas datu apstrādes mērķis – Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai.

Datu apstrādes ietvaros tiek veikta videonovērošana, kuras rezultātā tiks apstrādāts Jūsu vizuālais izskats un darbības, kuras veiksiet videonovērošanas zonā. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktu.

Personas datu iespējamie saņēmēji – "Ziedoņdārzs" atbildīgie darbinieki par videonovērošanu, tiesībaizsardzības iestādes un citas iestādes, kurām ir tiesiska pamata iegūt Jūsu personas datus,  "Ziedoņdārzs" apstrādātājs, kurš sniedz pakalpojumu videonovērošanas sistēmas uzturēšanā.

Videonovērošanas rezultātā iegūtie Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 7 dienas, izņēmuma gadījumos, lai pārzinis realizētu savas leģitīmās intereses dati var tik uzglabāti ilgāku laiku.

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  • pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

  • iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Kā ar mums sazināties?

Mēs vienmēr vēlamies sazināties ar mūsu klientiem (īpaši, ja uzskatāt, ka mēs esam jūs pievīluši vai varētu kaut ko uzlabot).

Jūs varat sazināties ar mums, rakstot mums uz: paviljons@ziedondarzs.lv

©2020 Paviljons Ziedoņdārzs